EN תפריט

משרד אדריכלים לב גרגיר

תפיסת העולם התכנונית המאפיינת את משרד האדריכלים לב גרגיר מתבססת על האדריכלות המודרנית, הפונקציונלית (Form Follows Function""), הנקייה והמינימליסטית ("Less is more").
"אנו רואים באוהאוס והסגנון הבינלאומי, בשילוב "התכתבות רעיונית" (ולא צורנית) עם עקרונות הסגנון הים- תיכוני המסורתי (אשר נולד מתוך צרכיו האקלימיים והתרבותיים של המקום), את האדריכלות ה"ישראלית" החדשה. אדריכלות ישירה, לבנה, הממעטת בקישוטים ובאלמנטים שאינם מייצגים את ה"אמת" האדריכלית של המבנה..
עם זאת הפרויקטים שונים מאד זה מזה באופיים, בצורתם הגאומטרית ובחומרי הגמר שלהם, מאחר ונוצרו מתוך הקשבה אמיתת ללקוח וניתוח צרכיו, יכולותיו וחלומותיו.
התוצאה הסופית הינה אדריכלות אישית, משתלבת ומתחשבת בסביבתה הנופית או האורבנית ומאפיינת ברגישות את מידותיהן וחלומותיהם של המשתמשים בה.
דגש מושם על תכנון "ירוק" ככל האפשר, תוך ניסיון לחסוך באנרגיה ולמעט בפגיעה בסביבה."

לגעת בים

גלריה

לובי על הים

גלריה

משרד אדריכלים לב גרגיר

גלריה

משרדים בתל-אביב.

גלריה

בית ברמת אפעל

גלריה

בית ברמת אביב

גלריה
Free WordPress Themes, Free Android Games
הרשמה לסיור חומרים